Bùi Xuân Lễ
 • Bùi Xuân Lễ
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường
 • 0985125226
 • buixuanle1965@gmail.com
 • Thông tin thêm của Hiệu trưởng (địa chỉ, công tác...)
Niê Khánh Hà
 • Niê Khánh Hà
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0969493083
 • hakhanhnie@gmail.com
 • Trần Châu Thỏa
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0984367687
 • tranchauthoantl@gmail.com