Bùi Xuân Lễ
 • Bùi Xuân Lễ
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng nhà trường
 • buixuanle1965@gmail.com
Niê Khánh Hà
 • Niê Khánh Hà
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường
 • 0969493083
 • hakhanhnie@gmail.com
 • Trần Châu Thỏa
 • Ban Giám Hiệu
 • Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng nhà trường
 • 0984367687
 • tranchauthoantl@gmail.com