Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
ktnb01 01/10/2019 Văn bản khác,