Tài liệu bồi dưỡng, tập huấn đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Lượt xem:

Đọc bài viết

Kính gửi quý thầy cô và các bộ phận liên quan!

Đề nghị quý thầy cô nghiên cứu sâu các nội dung liên quan đến lĩnh vực, bộ môn mình phụ trách để chuẩn bị cho các đợt tập huấn sắp tới.