Vui vẻ hoạt động trải nghiệm Giao lưu văn hóa dân tộc giữa học sinh và cán bộ, giáo viên các tỉnh bạn

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trường THPT DTNT N’Trang Lơng hân hoan chào đón đoàn cán bộ, giáo viên các tỉnh bạn về tham gia hoạt động Tập huấn Giáo dục văn hóa dân tộc cho học sinh trường PT DTNT tại tỉnh Đắk Lắk.

Bảo tồn và phát huy bản sắc VHDT là chiến lược phát triển bền vững quốc gia, là nhiệm vụ chung của toàn xã hội trong đó giáo dục giữ vai trò quan trọng nhất, bằng con đường giáo dục và thông qua giáo dục, các giá trị về vật chất và tinh thần, các kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, kinh nghiệm ứng xử, lối sống, ngôn ngữ, phong tục, tập quán… của các dân tộc được lưu truyền, tồn tích, vận hành nối liền các thế hệ. Giáo dục giúp cho học sinh hiểu biết về truyền thống, bản sắc VHDT, tôn trọng, giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống văn hóa của dân tộc mình, tôn trọng bản sắc văn hóa của các dân tộc anh em.

Mỗi học sinh trường PTDTNT là đại diện văn hóa của một vùng quê, một dân tộc. Trường PTDTNT tạo điều kiện để HS được thể nghiệm các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình và tiếp xúc với các giá trị văn hóa của dân tộc khác để dòng chảy văn hóa không ngừng được nuôi dưỡng và lớn mạnh. Trường PTDTNT tổ chức các hoạt động tìm hiểu, thể hiện, giao lưu văn hóa để học sinh được trao đổi học tập và cùng tham gia vào việc bảo tồn, phát triển các giá trị VHDT. Nhờ được tiếp xúc thường xuyên với các hoạt động văn hóa và thông qua hoạt động văn hóa mà học sinh trường PTDTNT luôn hiểu biết, gìn  giữ được bản sắc văn hóa của dân tộc mình, đồng thời còn là người hiểu biết và tôn trọng bản sắc văn hóa của các dân tộc anh em.

Trường THPT DTNT N’Trang Lơng ý thức sâu sắc về nhiệm vụ giáo dục văn hóa dân tộc cho học sinh toàn trường, hoạt động này luôn được lồng ghép, tích hợp trong một số bộ môn chính khóa và đặc biệt là lồng ghép trong hoạt động ngoài giờ lên lớp cũng như các hoạt động trong công tác đoàn của nhà trường.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIAO LƯU

GIÁO DỤC VĂN HÓA DÂN TỘC TẠI TRƯỜNG THPT DTNT N’TRANG LƠNG