Đại hội Đảng bộ Trường THPT Dân tộc Nội trú N’Trang Lơng lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 30-6, Đảng bộ Trường THPT Dân tộc Nội trú (DTNT) N’Trang Lơng đã tổ chức Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong nhiệm kỳ 5 năm 2015-2020, đảng bộ trường THPT DTNT N’Trang Lơng đã lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà ngành Giáo dục và Đào tạo giao phó. Thực hiện nghiêm túc chương trình nội dung, kế hoạch đào tạo mà Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành. Tổ chức tốt phong trào thi đua Dạy tốt-Học tốt, viết SKKN, duy trì nề nếp Dạy-Học,…Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho các hoạt động của nhà trường.

Trong 05 năm tới, bên cạnh thời cơ và thuận lợi song cũng còn không ít thách thức và khó khăn nhưng với quyết tâm chính trị cao, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, giáo viên, nhân viên và người lao động trong Trường sẽ tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa XX

Đại hội đã tập trung trí tuệ bầu ra BCH đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 7 đồng chí có tên sau:

  1. Đ/c Bùi Xuân Lễ – Bí thư Đảng bộ, Phó HT.
  2. Đ/c Niê Khánh Hà – Phó BT Đảng bộ, Chủ nhiệm UBKT, Phó HT
  3. Đ/c Trần Châu Thỏa – UVBCHĐB, Phó HT.
  4. Đ/c Y Lam Niê – UVBCHĐB, Trưởng ban QLNT, Tổ phó Tổ Địa – NN
  5. Đ/c Từ Thị Hồng Hạnh – UVBCHĐB, Tổ trưởng Tổ Văn – Sử – GDCD
  6. Đ/c Lò Văn Vông – UVBCHĐB, Chủ tịch CĐ
  7. Đ/c Nguyễn Sỹ Hạnh – UVBCHĐB, Bí thư ĐT

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường THPT DTNT N’Trang Lơng khóa XX ra mắt tại đại hội.

Đại biểu tham dự đại hội tươi vui trong tà áo dài

Đại hội Đảng bộ Trường THPT DTNT N’ Trang Lơng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là Đại hội Đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, sáng tạo, đổi mới, phát triển. Mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường THPT DTNT N’ Trang Lơng nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./. 

          

Huyền Trang