“Trải nghiệm – Chia sẻ – Sáng tạo” – Giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

“Trải nghiệm – chia sẻ – Sáng tạo” đây là tinh thần chính trong cuộc thi giáo viên giỏi – giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 2020 – 2021 của giáo viên trường THPT DTNT N’Trang Lơng khi tham gia cuộc thi.

Thực hiện Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT năm nay trường đã tổ chức thi với hình thức mới. Qua đó, các tiết dạy đã có sự đổi mới, các hoạt động sinh hoạt trong tiết chủ nhiệm đã hướng tới việc giáo dục kỹ năng sống, giáo dục văn hóa, pháp luật… cho học sinh.

Một số hình ảnh cuộc thi:

Huyền Trang