THÔNG BÁO VỀ DS HỌC SINH LỚP 10, CÁC BỘ SÁCH GIÁO KHOA THEO LỚP VÀ THÔNG BÁO NHẬP HỌC

Lượt xem:

Đọc bài viết

Quý phụ huynh và các em học sinh lớp 10 lưu ý một số nội dung:
1. Mỗi lớp có 1 bộ sách giáo khoa phù hợp với tổ hợp môn học của lớp đó.
2. Trong thông báo nhập học có ghi rõ yêu cầu đối với học sinh và những quyền lợi các em học sinh được hưởng vào đầu năm học.
3. Lưu ý về ngày tựu trường của học sinh.