Động Năng

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Động Năng
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử, Khối 10,
Tên tập tin
Loại tập tin application/vnd.ms-powerpoint
Dung lượng 5.15 MB
Ngày chia sẻ 25/04/2019
Lượt xem 139
Lượt tải 0
Xem tài liệu Xem Online
Tải về