cac nguyên Lý nhiệt đông lực học

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên cac nguyên Lý nhiệt đông lực học
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử, Khối 10,
Tên tập tin
Loại tập tin application/vnd.ms-powerpoint
Dung lượng 1.93 MB
Ngày chia sẻ 25/04/2019
Lượt xem 163
Lượt tải 1
Xem tài liệu Xem Online
Tải về