Mẫu báo cáo thành tích

Lượt xem:

Đọc bài viết

Kính gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên các mẫu báo cáo thành tích!

Đề nghị mỗi danh hiệu thi đua hoặc đề nghị khen thưởng đều phải làm đủ 02 báo cáo:
– Báo cáo thành tích đề nghị danh hiệu (hoặc khen thưởng)
– Bản tóm tắt thành tích  đề nghị danh hiệu (hoặc khen thưởng)
– Thống nhất thời gian trong các báo cáo thành tích là ngày 27 tháng 5 năm 2018.
Lưu ý: + CSTĐ cơ sở, tập thể tổ LĐTT hoặc đề nghị Sở khen chỉ cần báo cáo thành tích trong năm học 2017-2018, có photo các giấy khen, giấy chứng nhận thành tích kèm theo.
           +  Đề nghị Tỉnh khen phải báo cáo thành tích trong 03 năm học liền kề, có photo các giấy khen, gấy chứng nhận thành tích kèm theo.
           Hồ sơ nộp trước ngày 7/6/2018. Nộp file mềm về email thầy Lễ trước khi nộp bản cứng có chữ ký.
Trân trọng thông báo!