Khảo sát một số nội dung liên quan đến tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (trực tuyến)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Về việc lấy ý kiến giáo viên về một số nội dung liên quan đến tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (trực tuyến)

 Thực hiện chỉ đạo của Sở GDĐT Đăk Lăk, Nhà trường tổ chức lấy ý kiến tất cả giáo viên về một số nội dung liên quan đến tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp quy định tại Thông tư số 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT.

– Về cách thực hiện: Giáo viên trả lời Phiếu lấy ý kiến trên hệ thống thông tin quản lý đào tạo và bồi dưỡng giáo viên (TEMIS) do Tập đoàn Viettel cung cấp tại địa chỉ https://temis.csdl.edu.vn (truy cập vào chức năng “Khảo sát”).

– Thời gian triển khai thực hiện: Từ ngày 09/02/2022 đến hết ngày 12/02/2022.

Đây là công việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi và trách nhiệm của quý thầy cô. Đề nghị quý thầy cô quan tâm thực hiện.

Trân trọng!