Học hành thời Facebook

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hai cô trò ngồi nói chuyện với nhau.

Untitled-1-2606-1410404995.jpg

– Em làm bài tập chưa Tí?

– Dạ em đã làm và post lên Facebook rồi.

– Em đã tag cô vào luôn rồi đấy.

– Cô vào xem nhớ like và comment cho em nhé.

– Tốt lắm.

– Cô cũng vừa post bảng điểm của em lên Facebook, cũng đã tag mẹ em rồi.

– Em nhớ nhắn mẹ xem xong like và comment cho cô nhé.

Huyền Trang St