Đánh giá giáo viên và CBQL theo chuẩn nghề nghiệp

Lượt xem:

Đọc bài viết

Kính gửi quý thầy cô!

Quý thầy cô nghiên cứu tài liệu đính kèm và thực hiện các nhiệm vụ liên quan về tự đánh giá và đánh giá GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ theo chuẩn nghề nghiệp. Hoàn thành trước 14/01/2021 để nhà trường tổng hợp, báo cáo Sở GDĐT địa chỉ tải tài liệu: https://tinyurl.com/huongdanTEMIS2020
Mọi vướng mắc về kỹ thuật, thầy cô liên hệ cô Đinh thị Huyền Trang.
Mọi thông tin mời quý thầy cô tham khảo tại https://temis.csdl.edu.vn để nắm rõ cách thức đánh giá.
Quý thầy cô tải biểu mẫu đánh giá liên quan về tải đây.