Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 80 năm Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đề nghị các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn Trường triển khai cuộc thi đến Đảng viên và quần chúng thuộc chi bộ, tổ chức đoàn thể trong nhà trường hưởng ứng cuộc thi theo công văn đính kèm.