Công đoàn viên N’Trang Lơng tích cực tham gia hoạt động “Những giọt hồng Tây Nguyên” năm 2023.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Công đoàn viên Trường DTNT THPT N’Trang Lơng tích cực tham gia chương trình “Hành trình đỏ” và chiến dịch “Những giọt hồng Tây Nguyên” năm 2023.