LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 13/11 đến ngày 19/11/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 13/11 đến ngày 19/11/2023

Lượt xem:

[...]
HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9/11

HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9/11

Lượt xem:

Với mục tiêu tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho Nhân dân, Quốc hội đã lấy ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với dấu mốc là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta năm 1946, khởi đầu cho tiến trình xây dựng Nhà nước pháp [...]