Lịch công tác tuần 23

Lịch công tác tuần 23

Lượt xem:

[...]
Lịch công tác tuần 22B

Lịch công tác tuần 22B

Lượt xem:

17 [...]
“Trải nghiệm – Chia sẻ – Sáng tạo” – Giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 2020 – 2021

“Trải nghiệm – Chia sẻ – Sáng tạo” – Giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

“Trải nghiệm – chia sẻ – Sáng tạo” đây là tinh thần chính trong cuộc thi giáo viên giỏi – giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 2020 – 2021 của giáo viên trường THPT DTNT N’Trang Lơng khi tham gia cuộc thi. Thực hiện Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT năm nay trường đã tổ chức thi với hình thức mới. Qua đó, các tiết dạy đã có sự đổi [...]
Lịch thi giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 2020 – 2021

Lịch thi giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch sinh hoạt cụm chuyên môn số 6

Kế hoạch sinh hoạt cụm chuyên môn số 6

Lượt xem:

[...]
Lịch công tác tuần 22

Lịch công tác tuần 22

Lượt xem:

[...]