Lịch công tác tuần 21

Lịch công tác tuần 21

Lượt xem:

[...]
Lịch công tác tuần 20

Lịch công tác tuần 20

Lượt xem:

[...]
Đánh giá giáo viên và CBQL theo chuẩn nghề nghiệp

Đánh giá giáo viên và CBQL theo chuẩn nghề nghiệp

Lượt xem:

Kính gửi quý thầy cô! Quý thầy cô nghiên cứu tài liệu đính kèm và thực hiện các nhiệm vụ liên quan về tự đánh giá và đánh giá GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ theo chuẩn nghề nghiệp. Hoàn thành trước 14/01/2021 để nhà trường tổng hợp, báo cáo Sở GDĐT địa chỉ tải tài liệu: https://tinyurl.com/huongdanTEMIS2020 Mọi vướng mắc về kỹ thuật, thầy cô liên hệ cô Đinh thị Huyền Trang. Mọi thông [...]
Thông báo về thời gian nghỉ tết âm lịch

Thông báo về thời gian nghỉ tết âm lịch

Lượt xem:

[...]
TKB học kì 2 – thực hiện từ tuần 19, ngày 11/01/2021

TKB học kì 2 – thực hiện từ tuần 19, ngày 11/01/2021

Lượt xem:

[...]
Lịch công tác tuần 19

Lịch công tác tuần 19

Lượt xem:

[...]
Lịch công tác tuần 18

Lịch công tác tuần 18

Lượt xem:

[...]